Björkmans Byggnad AB

Image

En pålitlig samarbetspartner med komplett byggservice i verktygslådan för alla dina projekt!

TELEFON
Isaac: 076 232 95 72 | Joel: 073 687 98 25

info@bjorkmansbyggoplattsattning.se

Integritetspolicy
Senast uppdaterad: 20 oktober 2023

Denna integritetspolicy beskriver våra riktlinjer och procedurer för insamling, användning och delning av din information när du använder tjänsten. Den informerar dig om dina rättigheter gällande integritet och hur lagen skyddar dig.

Vi använder din personliga data för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten godkänner du insamling och användning av information enligt denna integritetspolicy.

Tolkning och Definitioner
Tolkning
Orden med inledande stor bokstav har definierade betydelser enligt följande villkor. De följande definitionerna gäller oavsett om de förekommer i singular eller plural.

Definitioner
För denna integritetspolicy gäller följande termer:

Konto betyder ett unikt konto som skapats för dig för att få tillgång till vår tjänst eller delar av vår tjänst.

Dotterbolag betyder en enhet som kontrollerar, kontrolleras av eller är under gemensam kontroll med en part, där ”kontroll” innebär ägande av 50% eller mer av aktier, ägarandelar eller andra värdepapper med rätt att rösta vid val av direktörer eller annan ledningsmyndighet.

Företag (benämnt antingen ”Företaget”, ”Vi”, ”Oss” eller ”Vår” i detta avtal) hänvisar till Björkmans bygg och plattsättning AB, Koppartorp Hällsta 1, 611 95,Nyköping.

Kakor (cookies) är små filer som placeras på din dator, mobil eller annan enhet av en webbplats och innehåller information om din webbhistorik på den webbplatsen, bland många andra användningsområden.

Land avser: Sverige

Enhet betyder en enhet som kan få tillgång till tjänsten, såsom en dator, en mobiltelefon eller en digital surfplatta.

Personuppgifter är information som rör en identifierbar individ.

Tjänst hänvisar till webbplatsen.

Tjänsteleverantör betyder en fysisk eller juridisk person som behandlar data för företagets räkning. Det hänvisar till tredjepartsföretag eller individer som företaget anlitar för att underlätta tjänsten, tillhandahålla tjänsten på företagets vägnar, utföra tjänster relaterade till tjänsten eller assistera företaget i att analysera hur tjänsten används.

Användningsdata hänvisar till data som samlas in automatiskt, antingen genererat av användningen av tjänsten eller från tjänstens infrastruktur själv (till exempel besökstidens längd på en sida).

Webbplatsen hänvisar till Björkmans bygg och plattsättning AB, åtkomlig från https://www.bjorkmansbyggoplattsattning.se/

Du betyder individen som får tillgång till eller använder tjänsten eller företaget eller annan juridisk enhet på vars vägnar en sådan individ får tillgång till eller använder tjänsten.

Insamling och Användning av Dina Personuppgifter
Typer av Insamlad Data
Personuppgifter


När du använder vår tjänst kan vi be dig att tillhandahålla oss viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig. Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

* E-postadress

* Förnamn och efternamn

* Telefonnummer

* Användningsdata

Användningsdata
=============================

Användningsdata samlas automatiskt in när du använder tjänsten.

Användningsdata kan inkludera information som din enhets Internet-protokolladress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, de sidor på vår tjänst som du besöker, tidpunkten och datumet för ditt besök, tiden du tillbringar på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och annan diagnostisk data.

När du får tillgång till tjänsten via en mobil enhet kan vi samla viss information automatiskt, inklusive men inte begränsat till, typen av mobil enhet du använder, din mobila enhets unika ID, IP-adressen för din mobila enhet, ditt mobila operativsystem, typen av mobil webbläsare du använder, unika enhetsidentifierare och annan diagnostisk data.

Vi kan också samla in information som din webbläsare skickar när du besöker vår tjänst eller när du får tillgång till tjänsten via en mobil enhet.

Spårningstekniker och Kakor
Vi använder kakor och liknande spårningstekniker för att spåra aktiviteten på vår tjänst och lagra viss information. Spårningstekniker som används är bland annat webbanners, taggar och skript för att samla in och spåra information samt förbättra och analysera vår tjänst. De tekniker vi använder kan inkludera:

Kakor eller Webbläsarkakor. En kaka är en liten fil som placeras på din enhet. Du kan instruera din webbläsare att vägra alla kakor eller att ange när en kaka skickas. Om du inte accepterar kakor kan du möjligen inte använda vissa delar av vår tjänst. Om du inte har ändrat din webbläsares inställningar så att den vägrar kakor, kan vår tjänst använda kakor.
Webbanners. Vissa avsnitt av vår tjänst och våra e-postmeddelanden kan innehålla små elektroniska filer som kallas webbanners (även kallade clear gifs, pixeltaggar och en-pixel-gifs) som gör det möjligt för företaget att exempelvis räkna användare som har besökt dessa sidor eller öppnat ett e-postmeddelande och för andra relaterade webbstatistik (till exempel att registrera populariteten av en viss sektion och verifiera system- och serverintegritet).
Kakor kan vara ”Beständiga” eller ”Session” -kakor. Beständiga kakor förblir på din persondator eller mobila enhet när du är offline, medan Sessionkakor raderas så snart du stänger din webbläsare. Du kan läsa mer om kakor på TermsFeed-webbplatsen-artikeln.

Vi använder både Session- och Beständiga kakor för ändamål som anges nedan:

Nödvändiga/Essentiella Kakor

Typ: Sessionkakor

Administreras av: Oss

Syfte: Dessa kakor är nödvändiga för att tillhandahålla dig tjänster som finns tillgängliga via webbplatsen och för att aktivera dig att använda vissa av dess funktioner. De hjälper till att verifiera användare och förhindra bedräglig användning av användarkonton. Utan dessa kakor kan de tjänster du har begärt inte tillhandahållas, och vi använder endast dessa kakor för att tillhandahålla dig dessa tjänster.

Kakpolicy / Medgivandekakor

Typ: Beständiga Kakor

Administreras av: Oss

Syfte: Dessa kakor identifierar om användare har accepterat användning av kakor på webbplatsen.

Funktionskakor

Typ: Beständiga Kakor

Administreras av: Oss

Syfte: Dessa kakor tillåter oss att komma ihåg val du gör när du använder webbplatsen, som att komma ihåg dina inloggningsuppgifter eller språkpreferenser. Syftet med dessa kakor är att ge dig en mer personlig upplevelse och undvika att du måste ange dina preferenser varje gång du använder webbplatsen.

För mer information om de kakor vi använder och dina val gällande kakor, besök vår kakpolicy eller kakavsnittet i vår integritetspolicy.

Användning av Dina Personuppgifter
Företaget kan använda Personuppgifter för följande ändamål:

För att tillhandahålla och underhålla vår tjänst, inklusive att övervaka användningen av vår tjänst.

För att hantera ditt konto: att hantera din registrering som användare av tjänsten. De Personuppgifter du tillhandahåller ger dig åtkomst till olika funktioner av tjänsten som är tillgängliga för dig som registrerad användare.

För att utföra en kontrakt: utveckling, efterlevnad och genomförande av köpekontraktet för de produkter, varor eller tjänster du har köpt eller någon annan kontrakt med oss genom tjänsten.

För att kontakta dig: att kontakta dig via e-post, telefonanrop, SMS eller andra elektroniska kommunikationsmedel, såsom pushnotiser från mobila appar, om uppdateringar eller informativa meddelanden som rör funktioner, produkter eller kontrakterade tjänster, inklusive säkerhetsuppdateringar när det är nödvändigt eller rimligt för deras genomförande.

För att förse dig med nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder och som liknar de du redan har köpt eller förfrågat om, såvida du inte har valt att inte ta emot sådan information.

För att hantera dina förfrågningar: att ta hand om och hantera dina förfrågningar till oss.

Vid affärstransaktioner: Vi kan använda din information för att utvärdera eller genomföra en sammanslagning, avyttring, omstrukturering, reorganisation, upplösning eller annan försäljning eller överföring av vissa eller alla våra tillgångar, antingen som en löpande verksamhet eller som en del av konkurs, likvidation eller liknande förfarande, där personuppgifter som hålls av oss om våra tjänsteanvändare är en av de överförda tillgångarna.

För andra ändamål: Vi kan använda din information för andra ändamål, såsom dataanalys, identifiering av användningstrender, bedömning av effektiviteten av våra kampanjer och utvärdering och förbättring av vår tjänst, produkter, tjänster, marknadsföring och din upplevelse.

Vi kan dela din personliga information i följande situationer:

Med Tjänsteleverantörer: Vi kan dela din personliga information med Tjänsteleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst och för att kontakta dig.
Vid affärstransaktioner: Vi kan dela eller överföra din personliga information i samband med eller under förhandlingar om, en sammanslagning, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet till ett annat företag.
Med Dotterbolag: Vi kan dela din information med våra dotterbolag, i vilket fall vi kommer att kräva att dessa dotterbolag följer denna integritetspolicy. Dotterbolag inkluderar vårt moderbolag och eventuella andra dotterbolag, joint venture-partners eller andra företag som vi kontrollerar eller som är under gemensam kontroll med oss.
Med affärspartners: Vi kan dela din information med våra affärspartners för att erbjuda dig vissa produkter, tjänster eller kampanjer.
Med andra användare: när du delar personlig information eller på annat sätt interagerar i offentliga områden med andra användare kan sådan information ses av alla användare och kan distribueras offentligt.
Med ditt medgivande: Vi kan avslöja din personliga information för andra ändamål med ditt medgivande.
Bevarande av Dina Personuppgifter
Företaget kommer att behålla dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna integritetspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter för att följa tillämpliga lagar), lösa tvister och genomdriva våra rättsliga avtal och policys.

Företaget kommer också att behålla Användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata behålls normalt under en kortare tid, utom när dessa data används för att stärka säkerheten eller för att förbättra funktionaliteten i vår tjänst, eller när vi är lagligt skyldiga att behålla dessa data under längre tidsperioder.

Överföring av Dina Personuppgifter
Din information, inklusive personuppgifter, behandlas i företagets driftskontor och på andra platser där de parter som är involverade i behandlingen är belägna. Det innebär att denna information kan överföras till – och underhållas på – datorer som är belägna utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagar kan skilja sig från de i din jurisdiktion.

Ditt samtycke till denna integritetspolicy, följt av din insändning av sådan information, utgör ditt godkännande av en sådan överföring.

Företaget kommer att vidta alla rimliga åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att dina data behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy, och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att äga rum till en organisation eller ett land om det inte finns tillräckliga kontroller på plats inklusive säkerheten för dina data och annan personlig information.

Radera Dina Personuppgifter
Du har rätt att radera eller begära att vi hjälper till att ta bort de personuppgifter som vi har samlat in om dig.

Vår tjänst kan ge dig möjlighet att ta bort viss information om dig själv från tjänsten.

Du kan uppdatera, ändra eller ta bort din information när som helst genom att logga in på ditt konto, om du har ett sådant, och besöka avsnittet för kontoinställningar som tillåter dig att hantera din personliga information. Du kan också kontakta oss för att begära åtkomst till, korrigering eller borttagning av personuppgifter som du har tillhandahållit till oss.

Observera dock att vi kan behöva behålla viss information när vi har en laglig skyldighet eller laglig grund att göra det.

Avslöjande av Dina Personuppgifter
Affärstransaktioner

Om företaget är involverat i en sammanslagning, förvärv eller försäljning av tillgångar kan dina personuppgifter överföras. Vi kommer att tillhandahålla information innan dina personuppgifter överförs och blir föremål för en annan integritetspolicy.

Lagföring
=========

I vissa situationer kan företaget vara skyldigt att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på legitima begäranden från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller en regeringsmyndighet).

Andra lagliga krav
===============

Företaget kan avslöja dina personuppgifter i god tro om en sådan åtgärd är nödvändig för att:

* Uppfylla en laglig skyldighet
* Skydda och försvara företagets rättigheter eller egendom
* Förebygga eller undersöka eventuella felaktiga handlingar i samband med tjänsten
* Skydda användarnas personliga säkerhet eller allmänhet
* Skydda mot rättsligt ansvar

Säkerheten av Dina Personuppgifter
==================================

Säkerheten för dina personuppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen metod för överföring över internet eller elektronisk lagring är 100% säker. Medan vi strävar efter att använda kommersiellt godtagbara medel för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera absolut säkerhet.

Barns Integritet
================

Vår tjänst riktar sig inte till personer under 18 år. Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från någon under 18 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att ditt barn har lämnat oss personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi upptäcker att vi har samlat in personuppgifter från någon under 13 år utan verifiering av föräldrarnas samtycke, vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

Om vi behöver förlita oss på samtycke som rättslig grund för behandling av din information och ditt land kräver samtycke från en förälder, kan vi kräva samtycke från din förälder innan vi samlar in och använder den informationen.

Länkar till Andra Webbplatser
=============================

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en länk till en tredje parts webbplats kommer du att omdirigeras till den tredje parts webbplats. Vi uppmanar dig starkt att granska integritetspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyn eller praxis hos någon tredje parts webbplatser eller tjänster.

Ändringar i Denna Integritetspolicy
====================================

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy då och då. Vi meddelar dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya integritetspolicyn på den här sidan.

Vi kommer att låta dig veta via e-post och/eller en framträdande notis på vår tjänst innan ändringar träder i kraft och uppdatera ”senast uppdaterad”-datum högst upp i denna integritetspolicy.

Du rekommenderas att granska denna integritetspolicy regelbundet för eventuella ändringar. Ändringar i denna integritetspolicy träder i kraft när de publiceras på denna sida.

Kontakta Oss
============

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss:

* Genom e-post: info@bjorkmansbyggoplattsattning.se